آموزش نقاشی کردن دامن با طرح قلب، طرح اولیه را بر روی کاغذ کشیده و بعد با تیغ یا کاتر با دقت بسیار، طرح را خارج کنید و بعد با قلمو یا اسفنج طرح را رنگ آمیزی کنید. آموزش نقاشی کردن دامن با طرح قلب، طرح اولیه را بر روی کاغذ کشیده و بعد با تیغ یا کاتر با دقت بسیار، طرح را خارج کنید و بعد با قلمو یا اسفنج طرح را رنگ آمیزی کنید. مراحل نقاشی کردن روی لباس آموزش طرح دار کردن دامن ساده نقاشی روی دامن آموزش طرح انداختن روی دامن کافه مد  

آموزش نقاشی کردن دامن با طرح قلب، طرح اولیه را بر روی کاغذ کشیده و بعد با تیغ یا کاتر با دقت بسیار، طرح را خارج کنید و بعد با قلمو یا اسفنج طرح را رنگ آمیزی کنید.

آموزش نقاشی کردن دامن (تصویری)

آموزش نقاشی کردن دامن (تصویری)

مراحل نقاشی کردن روی لباس

آموزش نقاشی کردن دامن (تصویری)

آموزش نقاشی کردن دامن (تصویری)

آموزش طرح دار کردن دامن ساده

آموزش نقاشی کردن دامن (تصویری)

آموزش نقاشی کردن دامن (تصویری)

نقاشی روی دامن

آموزش نقاشی کردن دامن (تصویری)

آموزش طرح انداختن روی دامن

کافه مد

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/